Resultater

Rapportør:Linesøy skole
Område:Lines (Åfjord, Sør-Trøndelag)
Dato:18.05.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring05.04.2001


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst16.05.2001


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring06.05.2001


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring10.05.2001


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring30.04.2001


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst19.03.2001