Resultater

Rapportør:Trengereid skule
Område:Gullbotn (Bergen, Vestland)
Dato:07.05.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2001


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst07.05.2001