Resultater

Rapportør:Frøystad skule
Område:Leinøy, sørvest (Herøy, Møre og Romsdal)
Dato:13.03.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring08.03.2001


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.03.2001