Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:03.08.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåknapp (Succisa pratensis) 
Fenofase:Blomstring03.08.2022


Art:Jåblom (Parnassia palustris) 
Fenofase:Blomstring03.08.2022


Art:Solblom (Arnica montana) 
Fenofase:Blomstring03.08.2022