Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:06.06.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring05.06.2022
Observasjonen er gjort i Kvannbekken naturreservat i Åmot kommune i Østerdalen.
© Åsmund Berg (05.06.2022)


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring05.06.2022
Observasjonen er gjort i Digeråsen i Åmot kommune i Østerdalen.
© Åsmund Berg (05.06.2022)


Art:Skogstjerne (Trientalis europaea) 
Fenofase:Blomstring05.06.2022