Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:25.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring22.05.2022


Art:Løpebiller (Carabidae) 
Merknad:1 
Fenofase:Voksenstadiet22.05.2022