Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:10.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2022


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:På Valfjordisen 
Fenofase:Sang for første gang10.04.2022


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Merknad:på foring 
Fenofase:Ankomst14.03.2022


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:3 stk På Valfjordisen 
Fenofase:Ankomst10.04.2022


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:vorr på foring i hel vinter 
Fenofase:Ankomst10.01.2022