Resultater

Rapportør:Åse Marit Skjølås
Observatører:Åse Marit Skjølås
Område:Gardløs (Vestre Toten, Innlandet)
Dato:05.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst29.05.2021


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang29.05.2021