Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Mari Semmingsen Horten
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:28.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkeslekta (Betula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.05.2021