Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:25.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring25.05.2021


Art:Gjerdevikke (Vicia sepium) 
Fenofase:Blomstring25.05.2021


Art:Stankstorkenebb (Geranium robertianum) 
Fenofase:Blomstring25.05.2021