Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
Dato:22.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring22.05.2021


Art:Engforglemmegei (Myosotis scorpioides) 
Fenofase:Blomstring22.05.2021
Engminneblom i vegkanten.
© Ottar Sætre (22.05.2021)


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst22.05.2021


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst22.05.2021


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Sang for første gang22.05.2021


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst22.05.2021


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Sang for første gang22.05.2021


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:Endeleg på besøk på hekkeplassen 350 moh. 
Fenofase:Ankomst22.05.2021