Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Baksalen (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:19.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst19.05.2021


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst19.05.2021


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst19.05.2021