Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:15.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst12.05.2021


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Merknad:På strengen Bruholdt 
Fenofase:Ankomst12.05.2021