Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:11.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Merknad:Fløy over 
Fenofase:Ankomst10.05.2021


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:På selja 
Fenofase:Voksenstadiet11.05.2021