Resultater

Rapportør:Haukås skole
Område:Haukås skole (Bergen, Vestland)
Dato:06.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2021


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2021