Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:30.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Nyresoleie (Ranunculus auricomus) 
Fenofase:Blomstring29.04.2021