Resultater

Rapportør:Bård Johan Olsen
Observatører:bård johan olsen
Område:Straumfjord (Steigen, Nordland)
Dato:25.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst25.04.2021


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2021