Resultater

Rapportør:Gunnar Hamre
Observatører:Gunnar Hamre
Område:Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
Dato:19.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Antall:1 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.04.2021


Art:Humler (Bombus) 
Antall:1 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2021