Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:14.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:Skrålande måseflokk. 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2021


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:I fjøra. På land er der snødekke. 
Fenofase:Ankomst13.04.2021