Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
Dato:11.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst10.04.2021