Resultater

Rapportør:Marit Hansen
Observatører:Marit Hansen
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:07.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring13.03.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger13.03.2021


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst14.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2021