Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:27.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Hørte den på natta, nede på isen på Valfjorden 
Fenofase:Sang for første gang27.03.2021