Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
Dato:25.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst25.03.2021