Resultater

Rapportør:Finn Gravem
Observatører:Finn Gravem
Område:Sætrepollen (Asker, Viken)
Dato:10.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:7 individer. Flere individer er obs samme sted tidligere i mars. 
Fenofase:Ankomst10.03.2021


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Merknad:Ett individ 
Fenofase:Ankomst10.03.2021