Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Observatører:Helge Pedersen
Område:Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
Dato:25.02.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:Flukt over skulen - 5 gjess 
Fenofase:Ankomst24.02.2021