Resultater

Rapportør:Simen Pihl
Observatører:Simen Pihl
Område:Spangereid (Lindesnes, Agder)
Dato:24.02.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:Et eks fløy opp da jeg gikk ettermiddagstur med hunden 
Fenofase:Ankomst24.02.2021