Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:30.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Fenofase:Blomstring26.06.2020


Art:Hønsegras (Persicaria maculosa) 
Fenofase:Blomstring30.06.2020


Art:Jordrøyk (Fumaria officinalis) 
Fenofase:Blomstring30.06.2020


Art:Kvassdå (Galeopsis tetrahit) 
Fenofase:Blomstring30.06.2020


Art:Meldestokk (Chenopodium album) 
Fenofase:Blomstring30.06.2020