Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Sætermo (Rana, Nordland)
Dato:10.06.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang09.06.2020