Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Skaidi Kvalsund kommune (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:25.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst22.05.2020


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst23.05.2020


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst21.05.2020


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2020


Art:Småspove (Numenius phaeopus) 
Fenofase:Ankomst23.05.2020


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst23.05.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst22.05.2020