Resultater

Rapportør:Hjalmar Larsen
Observatører:Hjalmar Larsen
Område:Nordmarka (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:25.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.05.2020


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Merknad:blomstret 
Fenofase:Blomstring25.05.2020