Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:19.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring19.05.2020
© Åsmund Berg (19.05.2020)


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring19.05.2020
© Åsmund Berg (19.05.2020)