Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:12.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Merknad:Ca 20-25 heilo saman med måsar og kråker på ei mark nede ved havnivå. Pga mykje nysnø. 
Fenofase:Ankomst12.05.2020