Resultater

Rapportør:Eli Anne Tvergrov
Observatører:Eli Anne Tvergrov
Område:Hjørundfjordstranda 1048 (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:12.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:Flokk 
Fenofase:Ankomst12.05.2020

Andre bilder

© Eli Anne Tvergrov (12.05.2020)
© Eli Anne Tvergrov (12.05.2020)

Vedlegg

© Eli Anne Tvergrov