Resultater

Rapportør:Arne Geir Trædal
Observatører:Arne Geir Trædal
Område:Breivik (Sandnes, Rogaland)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst30.04.2020


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Sang for første gang30.04.2020