Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:11.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring11.05.2020


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring11.05.2020