Resultater

Rapportør:Atle Havdal
Observatører:Atle Havdal
Område:Gisnadalen (Rennebu, Trøndelag)
Dato:08.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst08.05.2020


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst30.04.2020


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2020


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2020


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2020


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Merknad:oppe i en gammel sæterlåve 
Fenofase:Reirbygging03.05.2020