Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Sætermo (Rana, Nordland)
Dato:05.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst05.05.2020


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Sang for første gang05.05.2020