Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:03.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst03.05.2020