Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:26.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Merknad:Flere eks. ved Aksdalvatnet vest 
Fenofase:Sang for første gang26.04.2020