Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:22.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang22.04.2020