Resultater

Rapportør:Granstangen skole
Observatører:Dhuha
Område:Granstangen skole (Oslo)
Dato:20.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Merknad:Bjørk vokser i tørr og fuktig skog 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Merknad:Hestehov er en vårblomst som vokser på næringsrik jord. 
Fenofase:Blomstring20.04.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Merknad:Hvitveisen var full vokst med alt sammen. 
Fenofase:Blomstring20.04.2020