Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:19.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Sang for første gang19.04.2020


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2020


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst19.04.2020