Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
Dato:17.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Den første jeg så holdt på å jage etter en spurvehauk! 
Fenofase:Ankomst17.04.2020


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2020