Resultater

Rapportør:Ellen Strøm
Observatører:Ellen Strøm
Område:Laache gård, Låkealleen 46 (Ullensaker, Viken)
Dato:12.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst12.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst04.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst31.03.2020