Resultater

Rapportør:Arnkjell Grotle
Observatører:Arnkjell Grotle
Område:Bakkane (Bremanger, Vestland)
Dato:06.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring04.04.2020