Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
Dato:03.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst03.04.2020