Resultater

Rapportør:Narve Lid
Observatører:Narve Lid
Område:Nord-Lid (Rollag, Viken)
Dato:25.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst24.03.2020