Resultater

Rapportør:Bratsbergkleiva skole
Observatører:Magnus
Område:Bratsbergkleiva skole (Skien, Vestfold og Telemark)
Dato:25.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring22.03.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring19.03.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst22.03.2020