Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:01.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gåsemure (Potentilla anserina) 
Fenofase:Blomstring01.06.2019