Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:24.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hårsveve (Hieracium pilosella) 
Fenofase:Blomstring24.05.2019


Art:Kystmaure (Galium saxatile) 
Fenofase:Blomstring24.05.2019


Art:Myrtistel (Cirsium palustre) 
Fenofase:Blomstring24.05.2019


Art:Tettegras (Pinguicula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring20.05.2019